Quyết định

Cấp học bổng khuyến khích học tập, Học kỳ II, năm học 2013-2014 - Khoa Kinh tế - QTKD (file đính kèm)


Thông báo HTGDTX

Danh sách đăng ký học phần, HK1, NH 2014 - 2015, HTGDTX (file đính kèm)


Kế hoạch

Tuyển sinh thạc sĩ năm 2014 ngành Khoa học cây trồng (file đính kèm)


Kế hoạch

Tổ chức Hội nghị cộng tác viên eNews (file đính kèm)


Thông báo

Chương trình biểu diễn văn nghệ lễ Mittinh và chương trình công diễn hội thi "Ca múa nhạc 20-11-2014" (file đính kèm)


Thông báo

VỀ VIỆC NHẬN KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN CỦA HK1 NH 2014 - 2015

HIỆN TẠI, BCS LỚP DH12NH KHÔNG THỂ LIÊN HỆ VỚI CÁC SV CÓ TÊN SAU ĐÂY ĐỂ PHÁT KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN:
1. VÕ THỊ MAI PHƯƠNG - DNH112426
2. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN - DNH112521
3. PHAN NGỌC HUY THÔNG - DNH112444
4. PHẠM BÀO NGỌC - DNH112409
5. LÂM THỊ PHƯƠNG THẢO - DNH112448
6. NEÁNG KIM AN - DAV101372 (HỌC CHƯƠNG TRÌNH 2)
7. NGÔ TRẦN PHƯƠNG LINH - DTH102173 (HỌC CHƯƠNG TRÌNH 2)
8. TRẦN KIM LOAN - DLY091465 (HỌC CHƯƠNG TRÌNH 2)Quyết định

Thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đào tạo hệ chính quy KHI năm học 2014-2015 (file đính kèm)


Thông báo

Về việc tiếp nhận thục tập viên của Công ty CP Công nghệ Môi Trường Xanh (fille đính kèm)


Thông báo

Danh sách sinh viên Khoa Kinh tế thuộc diện cảnh báo học vụ (file đính kèm)


Quyết định

Về việc xóa tên sinh viên hình thức giáo dục chính quy (file đính kèm)


Page hit

  • Lượt truy cập: 160,321
  • There are currently 0 users and 2 guests online.
  • Posts number: 1054