Quyết định

Về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy, học kỳ I năm học 2013-2014 (file đính kèm)


Thông báo

Lịch lấy ý kiến phản hồi từ người học của hệ giáo dục thường xuyên KH II năm học 2013-2014 (http://regis.agu.edu.vn)Thông báo HTGDTX

Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên (Hệ vừa làm vừa học) năm 2014 (file đính kèm)


Thông báo

File nội dung báo cáo chuyên đề năm 3 (download 1) (download 2) Dự phòng (file 1) (file 2) Bổ sung thêm các nhóm (file)


Thông báo

Về việc đăng ký học chương trình 2, năm học 2014-2015 (file đính kèm)


Thông báo HTGDTX

Học phí lớp học phần (file đính kèm)


Thông báo HTGDTX

Kế hoạch mở lớp học phần (file đính kèm)


Thông báo

Tổ chức Lễ báo công tại tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Lễ tốt nghiệp cho sinh viên Xuất sắc, Giỏi năm 2014 (file đính kèm)


Thông báo HVLVH

Điều chỉnh một số công việc của Kế hoạch thực tập, thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp HTGDTX, năm 2014 (file kèm theo)


Thông báo

Dời thời gian nộp bản chính chuyên đề năm 3 ĐH12 (file đính kèm)


Page hit

  • Lượt truy cập: 86,366
  • There are currently 0 users and 1 guest online.
  • Posts number: 996