Công tác Đảng

 

  • Chi ủy XXV (Giảng viên)

      - TS. Tô Thiện Hiền (Bí thư chi bộ)

      - Ths. Nguyễn Đăng Khoa (P. Bí thư chi bộ)

      - CN. Châu Thị Ngọc Thùy (Chi ủy viên)

  • Chi ủy XXVI (sinh viên)

      - Ths. Dương Phú Điền (Bí thư chi bộ)

      - Đặng Thị Hồng Gấm (ĐH14QT) (P. Bí thư chi bộ)

  • Chi ủy XXVII (sinh viên)

      - CN. Lê Thị Mỹ Vân ( (Bí thư chi bộ)

      - CN. Tô Thị Thư Nhàn (P. Bí thư chi bộ)

  • Chi ủy XXVIII (sinh viên)

      - CN. Phùng Thị Thu Hương (Bí thư chi bộ)

      - Nguyễn Văn Trung (ĐH13KT) (P. Bí thư chi bộ)

  • Chi ủy XXIX (sinh viên)

     - Ths. Nguyễn Thị Thanh Thủy (Bí thư chi bộ)

     - CN. Nguyễn Thị Diễm Hằng (P. Bí thư chi bộ)