Công đoàn

HTML clipboard

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Đặng Hùng Vũ
Chủ tịch  
2 Trần Kim Tuyến Phó chủ tịch  
3 Nguyễn Lan Duyên
Ủy viên  
4 Trần Minh Hiếu
Ủy viên
 
5 Phạm Yến Nhi
Ủy viên