Giới thiệu Khoa Kinh tế - QTKD

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA KINH TẾ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

 Faculty of Economics Business Administration

                                     Số 18 Ung Văn Khiêm,Phường, Đông Xuyên, TP Long Xuyên,Tỉnh An Giang

                       Tel: +84 296 6256565, Fax: +84 296 3842560, Website:  www.feba.agu.edu.vn

Giới thiệu:

Khoa Kinh tế - QTKD được thành lập theo QĐ số 366/QĐ–UB–TC của chủ tịch  UBND Tỉnh An Giang, Ngày 2/3/2000 

Cơ cấu tổ chức:


Các ngành đào tạo

Khoa Kinh tế - QTKD đang phụ trách 05 ngành đào tạo: [1] Tài chính Doanh nghiệp, [2] Kế toán Doanh nghiệp, [3] Tài chính – Ngân hàng, [4] Quản trị Kinh doanh và [5] Kinh tế Đối ngoại ( ngành trước đây: Kinh tế Quốc tế). Tổng số sinh viên chính quy 1768, và sinh viên hình thức giáo dục thường xuyên 339.

Đội ngũ giảng viên

Tổng số CB – GV  60, trong đó Tiến sĩ 3, Thạc sỹ 40 (trong đó NCS: 10), Cử nhân 16 (đang học cao học 13). Đội ngũ giảng viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Cơ sở vật chất

Hệ thống phòng hiện đại, trang bị LCD, Tivi phòng máy tính, khu thí nghiệm. Song song đó thư viện, khu kiến túc xá khu TDTT phục vụ nhu cầu thiết yếu của sinh viên.

Nghiên cứu khoa học

Khoa kinh tế - QTKD thường xuyên hợp tác nghiên cứu  với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước nhằm chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật,  thực hiện tốt nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực kinh tế góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cùng tham gia thực hiện tốt các hoạt động khác của nhà trường và xã hội.