Thông báo

Triển khai học bổng "Tiếp sức những ước mơ" năm học 2014-2015 (file đính kèm)


Thông báo HTGDTX

Miễn giảm học phần và chuyển đổi điểm hệ GDTX (file đính kèm)


Thông báo HTGDTX

Điểm lần 1 chuyên đề tốt nghiệp, HTGDTX năm 2014 (file đính kèm)


Thông báo

Thông báo về việc thu học phí ĐH, CĐ hệ chính quy năm học 2014-2015 (file đính kèm)


Thông báo HTGDTX

Học phí lớp học phần - Danh sách bổ sung (file kèm theo)


Thông báo

Lịch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2013-2014 (file đính kèm)


Quyết định

Quy định mức thu học phí năm học 2014-2015 (file đính kèm)


Thông báo

Bổ sung hồ sơ hoàn trả học phí đối với sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí năm học 2013-2014 (file đính kèm)


Thông báo

Tham gia bảo hiểm tai nạn thân thể năm học 2014-2015 (file đính kèm)


Quyết định

Về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy, học kỳ I năm học 2013-2014 (file đính kèm)


Thống kê

  • Lượt truy cập: 101,928
  • Hiện đang có 0 users1 khách trực tuyến.
  • Bài viết: 1005