Kế hoạch

Kế hoạch thực tập thực hiện chuyên đề tốt nghiệp khóa 12 - HK II năm 2014-2015 (file đính kèm)

Kế hoạch thực tập thực hiện khóa luận tốt nghiệp khóa 12 - HK II năm 2014-2015 (file đính kèm)


Thông báo

Học và thi "Tuần Sinh hoạt công dân" đối với sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2, năm học 2014-2015 (file đính kèm)


Thông báo

Chương trình Thực tập viên Tiềm năng sacombank năm 2015 (file đính kèm)


Kế hoạch

Tổ chức Đại hội Văn - Thể cấp cơ sở năm học 2014-2015 (file đính kèm)


Quyết định

Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học Hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) theo hệ thống tín chỉ (file đính kèm)


Quyết định

Vế việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hình thức giáo dục chính quy năm 2014 (đợt 3) (file đính kèm)


Thông báo HTGDTX

Danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiên thi tốt nghiệp HTGDTX năm 2014 khóa 2- khóa 3, khóa 4, khóa 5, khóa 6 (ĐĐK KHOA 4-5, KĐĐK KHOA 4-5, ĐĐK KHOA 6,


Thông báo HTGDTX

Điểm lần 2, chuyên đề tốt nghiệp, HTGDTX năm 2014 (file đính kèm)


Thông báo

Danh sách tốt nghiệp chính thức đợt 3 năm 2013-2014 (file đính kèm) Danh sách không tốt nghiệp chính thức đợt 3 năm 2013-2014 (file đính kèm) Nếu sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có tên trong danh sách liên hệ phòng đào tạo gấp đến hết ngày 24/9/2014.


Thông báo

Danh sách tốt nghiệp, không tốt nghiệp đợt 3 năm học 2013-2014 (file đính kèm)


Thống kê

  • Lượt truy cập: 120,885
  • Hiện đang có 0 users4 guests trực tuyến.
  • Bài viết: 1020