Thông báo HTGDTX

Để cương ôn thi tốt nghiệp, HTGDTX, năm 2014  của các ngành kinh tế (file kèm theo)


Thông báo

Thông báo về việc thay đổi thời gian ôn thi, thu nhận, xử lý hồ sơ và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học), năm 2014 (file đính kèm)


Thông báo

Triển khai học bổng "Tiếp sức những ước mơ" năm học 2014-2015 (file đính kèm)


Thông báo HTGDTX

Miễn giảm học phần và chuyển đổi điểm hệ GDTX (file đính kèm)


Thông báo HTGDTX

Điểm lần 1 chuyên đề tốt nghiệp, HTGDTX năm 2014 (file đính kèm)


Thông báo

Thông báo về việc thu học phí ĐH, CĐ hệ chính quy năm học 2014-2015 (file đính kèm)


Thông báo HTGDTX

Học phí lớp học phần - Danh sách bổ sung (file kèm theo)


Thông báo

Lịch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2013-2014 (file đính kèm)


Quyết định

Quy định mức thu học phí năm học 2014-2015 (file đính kèm)


Thông báo

Bổ sung hồ sơ hoàn trả học phí đối với sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí năm học 2013-2014 (file đính kèm)


Thống kê

  • Lượt truy cập: 110,421
  • Hiện đang có 0 users8 guests trực tuyến.
  • Bài viết: 1007