Quyết định

Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) Kỳ thi ngày 11/10/2014 (file đính kèm)


Thông báo

Về việc thi tốt nghiệp lần 2 cho sinh viên khóa 6 trình độ đại học hình thức giáo dục thường xuyên, năm học 2013-2014 (file đính kèm)


Quyết định

Thực hiện chế độ trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy, Năm học 2014-2015 đợt 1 (file đính kèm)


Thông báo

Về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên đào tạo hệ chính quy, HKI năm hoc 2014-2015 đợt 1 (file đính kèm)


Thông báo HTGDTX

Điểm thi tốt nghiệp HTGDTX, năm 2014 (file 1, file 2. file 3)


Quyết định

Thực hiện chế độ trợ cấp xã hội đối với sinh viên đào tạo hệ chính quy năm 2013-2014 (file đính kèm)


Thông báo HTGDTX

Học phí lớp học phần đợt 2 (file đính kèm)


Thông báo

Nhận thẻ bảo hiểm y tế đợt 1 năm 2014-2015 (file đính kèm)


Thông báo

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (file đính kèm)


Kế hoạch

Kế hoạch mở lớp học phần (file đính kèm)


Thống kê

  • Lượt truy cập: 137,400
  • Hiện đang có 0 users4 guests trực tuyến.
  • Bài viết: 1035