Thông báo

File nội dung báo cáo chuyên đề năm 3 (download 1) (download 2)

Dự phòng (file 1) (file 2)


Thông báo

Về việc đăng ký học chương trình 2, năm học 2014-2015 (file đính kèm)


Thông báo HTGDTX

Học phí lớp học phần (file đính kèm)


Thông báo HTGDTX

Kế hoạch mở lớp học phần (file đính kèm)


Thông báo

Tổ chức Lễ báo công tại tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Lễ tốt nghiệp cho sinh viên Xuất sắc, Giỏi năm 2014 (file đính kèm)


Thông báo HVLVH

Điều chỉnh một số công việc của Kế hoạch thực tập, thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp HTGDTX, năm 2014 (file kèm theo)


Thông báo

Dời thời gian nộp bản chính chuyên đề năm 3 ĐH12 (file đính kèm)


Thông báo HTGDTX

Về việc xóa tên sinh viên hình thức đào tạo giáo dục thường xuyên năm 2014 (file đính kèm)


Thông báo HTGDTX

Về việc thay đổi lịch ôn thi tốt nghiệp trình độ đại học hình thức GDTX năm 2014 (file đính kèm)


Thông báo HTGDTX

1. Danh sách sinh viên đăng ký mở học lại của những học phần dự kiến mở lớp học lại, HTGDTX, năm 2014 (file).

2. Danh sách sinh viên đăng ký thi tốt nghiệp và ôn thi tốt nghiệp (file)


Thống kê

  • Lượt truy cập: 79,706
  • Hiện đang có 0 users5 guests trực tuyến.
  • Bài viết: 993