Thông báo

Danh sách tốt nghiệp chính thức đợt 3 năm 2013-2014 (file đính kèm) Danh sách không tốt nghiệp chính thức đợt 3 năm 2013-2014 (file đính kèm) Nếu sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có tên trong danh sách liên hệ phòng đào tạo gấp đến hết ngày 24/9/2014.

Pages