Thông báo

Học và thi "Tuần Sinh hoạt công dân" đối với sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2, năm học 2014-2015 (file đính kèm)