Thông báo

VỀ VIỆC NHẬN KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN CỦA HK1 NH 2014 - 2015

HIỆN TẠI, BCS LỚP DH12NH KHÔNG THỂ LIÊN HỆ VỚI CÁC SV CÓ TÊN SAU ĐÂY ĐỂ PHÁT KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN:
1. VÕ THỊ MAI PHƯƠNG - DNH112426
2. NGUYỄN ĐÌNH TIẾN - DNH112521
3. PHAN NGỌC HUY THÔNG - DNH112444
4. PHẠM BÀO NGỌC - DNH112409
5. LÂM THỊ PHƯƠNG THẢO - DNH112448
6. NEÁNG KIM AN - DAV101372 (HỌC CHƯƠNG TRÌNH 2)
7. NGÔ TRẦN PHƯƠNG LINH - DTH102173 (HỌC CHƯƠNG TRÌNH 2)
8. TRẦN KIM LOAN - DLY091465 (HỌC CHƯƠNG TRÌNH 2)

ĐỀ NGHỊ CÁC SV NÊU TRÊN LIÊN HỆ VĂN PHÒNG KHOA KINH TẾ NHẬN KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN: GHI CHÚ: - THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ ĐẾN HẾT NGÀY 21/11/2014