Thông báo HTGDTX

Điểm Thực tập tốt nghiệp lần 2, Hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học), học kì 1, năm học 2018 - 2019

Thông báo HTGDTX

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp Hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học), đợt nộp hồ sơ vào ngày 15/8/2018.

Hạn chót, phản hồi ý kiến, ngày 11/9/2018.

Trang