Thông báo

Mời tất cả các sinh viên đăng ký tham gia "Tiếp sức mùa thi năm 2009" dự phỏng vấn sơ tuyển.

Thời gian: 19g ngày 12/06/2009

Địa điểm: Hội trường A, khu A, Đại học An Giang

Trang