Thông báo

Hiện nay lịch học lại môn Tin Học Đại Cương dành cho sinh viên khoa Kinh tế đã kết thúc.

Nay thông báo đến các sinh viên chưa kiểm tra đánh giá thường xuyên: đến kiểm tra bổ sung

Thời gian: 7h30 sáng thứ 5 ngày 16-07-2009

Địa điểm: Phòng máy MT4 (dãy G).

Nếu sinh viên nào không đến kiểm tra bổ sung sẽ được điểm 0.

Trang