Tiến sĩ Đặng Hùng Vũ

Quá trình đào tạo:

Tiến sĩ, Kinh doanh quốc tế, Đại học Victoria Wellington, New Zealand

Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Đại học Bách Khoa TP. HCM, Việt Nam

Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Cử nhân Anh Văn, Đại học Ngoại ngữ, Hà Nội, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh doanh quốc tế: quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu, quản lý rủi ro ngoại hối

Quản trị doanh nghiệp: quản trị tài chính, quản trị kế toán, kiểm soát quản trị, giáo dục sáng nghiệp

Các môn giảng dạy

Quản trị kinh doanh quốc tế

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Kinh doanh ngoại hối

Thanh toán quốc tế

Thị trường chứng khoán

Bài báo xuất bản/Công trình nghiên cứu

2016: Phó Trưởng nhóm, phụ trách sản phẩm thủy sản cùng Nguyễn Minh Châu trong Đề án xác lập khung chính sách tiếp cận và xâm nhập thị trường cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đa dạng có lợi thế của doanh nghiệp và người dân An Giang vào hệ thống phân phối trong và ngoài nước. Sở Công thương tỉnh An Giang. Đề án bao gồm 11 thành viên phụ trách 4 nhóm hàng: Thủy sản, Gạo, Tiểu thủ công nghiệp và Rau màu.

Đặng Hùng Vũ (2015). Nghiên cứu về quản lý rủi ro ngoại hối của doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ và vừa ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học An Giang. Số đặc biệt bằng tiếng Anh 2 (2). Bảng B: Chính trị, Kinh tế và Pháp luật.

Đặng Hùng Vũ, Val Lindsay, Hongzhi Gao, Leigh Roberts (2013). Quản lý rủi ro của doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phát triển mô hình lý thuyết. Hội thảo kinh doanh quốc tế Châu Âu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: dhvu@agu.edu.vn,  DĐ: +84 903 693 384