Tô Thị Thư Nhàn

Quá trình đào tạo:

      Cử nhân Kế toán doanh nghiệp, Trường Đại học An Giang.

Lĩnh vực nghiên cứu:

      Kế toán.

Các môn giảng dạy:

      Kế toán đại cương.

      Kế toán chi phí.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: tttnhan@agu.edu.vn , DĐ: +84 949 004 678