Lịch thi hệ chính quy

 

Lịch thi cải thiện học kỳ I năm học 2015-2016 (toàn trường) (chi tiết)

Lịch thi cải thiện học kỳ 3 năm học 2014-2015 (file đính kèm)

Lịch thi học kỳ 3 năm học 2014-2015 (file đính kèm)