Tết Trung Thu 2015

https://feba.agu.edu.vn/?q=node/1363

Ngày 26/9/2015 Đoàn Kinh tế - QTKD giao lưu Trung Thu cùng các em nhỏ Trường Thực Hành Sư Phạm.