Đại hội Văn - Thể Khoa Kinh tế - QTKD, Năm học 2015-2016

Đại diện Ban chấp hành Đoàn khoa, Thầy Phạm Trung Hiếu trao giải nhất cho lớp 15KT.

Đại diện Ban chấp hành Đoàn khoa, Thầy Phạm Trung Hiếu trao giải nhì cho lớp 15QT.

Đại diện Ban chấp hành Đoàn khoa, Thầy Lê Trung Ngọc Phát trao giải nhất cho lớp 13NH.

Đại diện Ban chấp hành Đoàn khoa, Thầy Lê Trung Ngọc Phát trao giải nhÌ cho lớp 16TC.