Thông báo Triệu tập sinh viên huấn luyện bổ sung kiểm tra bắn đạn thật

Chi tiết file đính kèm

File attachments: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon BM GIAO DUC QUOC PHONG.pdf775.86 KB