Thạc sĩ Trần Thị Mỹ Phương

Quá trình đào tạo:

         Thạc sỹ, Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế-Luật, ĐHQG Tp. HCM, Việt Nam.

         Cử nhân, Sư phạm tiếng Anh, Đại học An Giang, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

         Quản trị kinh doanh, Kỹ năng truyền thông, phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

Các môn giảng dạy:

          Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế.

          Kỹ năng truyền thông.

          Kỹ năng phỏng vấn và xin việc.

Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu:

          Trần Thị Mỹ Phương. (2016). Cơ sở tạo dựng lòng tin cho khách hàng khi mua sắm trực tuyến trên mạng xã hội Facebook. Luận văn thạc sỹ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Email:ttmyphuong@agu.edu.vn,  DĐ: +84 944 972 512