Thạc sĩ Hồ Bạch Nhật

Quá trình đào tạo:

          Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam

          Cử nhân, Kinh tế đối ngoại, Đại học An Giang, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu:

          Quản trị kinh doanh và Marketing

Các môn giảng dạy:

          Quản trị học, Marketing căn bản và Nghiên cứu Marketing

Tham gia nghiên cứu khoa học (liệt kê các đề tài đã thực hiện/tham gia)

STT

Tên đề tài

Tình trạng (hoàn thành/ đang thực hiện)

Đề tài cấp

(Cơ sở, tỉnh, bộ, hợp tác quốc tế)

Trách nhiệm trong đề tài  (chủ nhiệm/tham gia)

1

Nghiên cứu đánh giá tình hình khởi nghiệp và thu hút đầu tư tỉnh An Giang

Đã nghiệm thu

Tỉnh An Giang

Tham gia

2

Nghiên cứu Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm trong phát triển du lịch tỉnh An Giang

Đã nghiệm thu

Tỉnh An Giang

Tham gia

3

Sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công của các UBND phường tại TP. Long Xuyên

Đã nghiệm thu

Cơ sở, Trường Đại học An Giang

Chủ nhiệm

4

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch tại Mỹ Hòa Hưng, An Giang

Đã nghiệm thu

Cơ sở, Trường Đại học An Giang

Chủ nhiệm

 Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu:


Võ Văn Thắng, Nguyễn Thị Ngọc Thơ, Nguyễn Hữu Trí, Hồ Bạch Nhật & Đoàn Vinh Thăng, 2020. Đánh giá của du khách đối với các điểm đến du lịch văn hóa Chăm: So sánh giữa An Giang và miền Trung. Tạp chí Khoa học trường Đại học An Giang.

Đoàn Vinh Thăng, Hồ Bạch Nhật & Mai Thị Minh Thuy, 2020. Đánh giá của du khách đối với các giá trị văn hóa dân tộc Chăm tại An Giang. Hội thảo: Định hướng khai thác các giá trị văn hóa Chăm trong phát triển du lịch An Giang. Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Hồ Bạch Nhật, Mai Thị Minh Thuy & Đoàn Vinh Thăng, 2020. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch ở cộng đồng Chăm của du khách tại An Giang và Miền Trung. Hội thảo: Định hướng khai thác các giá trị văn hóa Chăm trong phát triển du lịch An Giang. Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Lê Thị Ngọc Tiền, Hồ Bạch Nhật, Trần Thị Tuyết Nhi, Nguyễn Thị Diễm Hằng, 2020. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn du lịch nông nghiệp của du khách: Trường hợp điểm đến Mỹ Hòa Hưng, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Hội thảo: Tiềm năng và thực trạng khai thác du lịch nông nghiệp ở ĐBSCL. Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Hồ Bạch Nhật, Trần Thị Tuyết Nhi, Lê Thị Ngọc Tiền, Nguyễn Thị Diễm Hằng, 2020. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến Mỹ Hòa Hưng của khách du lịch, Số 30, trang 104-116.

Hồ Bạch Nhật & Nguyễn Hữu Ngẫm, 2020, Phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng tại Thành phố Long Xuyên, Tạp chí Khoa học trường Đại học An Giang, Số 24(1), trang 18 – 33.

Hồ Bạch Nhật & Lê Duy Hậu, 2019, Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua rau an toàn của người dân tại Thành phố Long Xuyên, Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, Số 28, trang 37 – 47.

Hồ Bạch Nhật & Nguyễn Phương Khanh, 2018, Các yếu tố quyết định đến việc lựa chọn điểm đến TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang của khách du lịch, Tạp chí Khoa học Trường đại học Trà Vinh, Số 31, trang 10 – 19.

Hồ Bạch Nhật & Nguyễn Thị Thùy Trang, 2018, Tác động của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng: nghiên cứu trường hợp máy tính bảng tại thị trường TP. Long Xuyên, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Số 31, trang 27 – 33.

Võ Văn Thắng, Nguyễn Hữu Trí, Hồ Bạch Nhật, 2017, Building a theory framework of Vietnamese consuming culture on the concepts of consumer behavior, Tạp chí Khoa học trường Đại học An Giang, Số 5(1), trang 32 – 39.

Hồ Bạch Nhật, 2017, Phân khúc thị trường khách du lịch miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, TP. Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Tạp chí Công thương, Số 2, trang 142 – 146.

Hồ Bạch Nhật & Huỳnh Anh Dũng, 2017, Ảnh hưởng của các nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng: nghiên cứu trường hợp xe máy tại TP. Long Xuyên, Tạp chí Khoa học trường Đại học An Giang, Số 17(5), trang 22 – 29.

Hồ Bạch Nhật & Trần Thanh Sang, 2016, Đo lường sự thoả mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ ATM của một số ngân hàng TMCP tại TP. Long Xuyên: So sánh giữa hai mô hình Gronroos và SERPERF, Tạp chí Khoa học trường Đại học An Giang, Số 10(2), trang 11 – 19.

Hồ Bạch Nhật & cs, 2016, Đánh giá các yếu tố thuộc chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại Siêu thị Điện Máy Xanh Long Xuyên, Tạp chí Khoa học Trường đại học Tây Bắc, Số 7, trang 79 – 89.

Hồ Bạch Nhật & Lưu Thị Thái Tâm, 2016, Sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công của các UBND phường tại TP. Long Xuyên, Tạp chí Khoa học trường Đại học An Giang, Số 16(4), trang 48 – 61.

Hồ Bạch Nhật, 2015, Sự hài lòng của bệnh nhân nội trú đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các Bệnh viện tại TP. Long Xuyên, Tạp chí Khoa học trường Đại học An Giang, Số 6(2), trang 111 – 119.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Email: hbnhat@agu.edu.vn,  DĐ: +84 939 360 808