Trần Thị Tuyết Nhi

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

       Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học An Giang.

Lĩnh vực nghiên cứu:

       Quàn trị kinh doanh

Các môn giảng dạy:

       Quản trị chất lượng.

       Quản trị học.

       Quản trị doanh nghiệp.

       Kỹ năng truyền thông

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Email: tttnhi@agu.edu.vn , DĐ: +84 988 049 649