Thạc sĩ Trần Thị Hằng Ni

Quá trình đào tạo:

         Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh Tế-Luật, Đại học quốc gia TPHCM.

         Cử nhân, Kinh tế đối ngoại, Đại học An Giang.

Lĩnh vực nghiên cứu:

         Marketing và quản trị.

Các môn giảng dạy:

        Marketing căn bản.

        Quản trị chất lượng.

        Kỹ năng truyền thông.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Email: tthni@agu.edu.vn  DĐ: +84 989 317 800