Lê Thị Ngọc Tiền

Quá trình đào tạo:

       Cử nhân kinh tế, ngành Ngoại Thương, Đại học Cần Thơ, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

      Kinh doanh quốc tế, quản trị logistics và quản trị dự án đầu tư.

Các môn giảng dạy:

      Vận tải và giao nhận ngoại thương.

      Kỹ năng truyền thông.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: ltntien@agu.edu.vn, DĐ: +84 918 000 634