Lê Thị Ngọc Tiền


 Quá trình đào tạo:

Cử nhân kinh tế, ngành Ngoại Thương, Đại học Cần Thơ, Việt Nam (2011).

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ, Việt Nam (2018).                 

 Lĩnh vực nghiên cứu:

               Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Marketing.

 Các môn giảng dạy:

               Marketing quốc tế.

               Kỹ năng truyền thông.

               Vận tải và bảo hiểm ngoại thương.

Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu:

 •  Trần Minh Hải, Lê Phương Dung, Lê Thị Ngọc Tiền, Trần Thị Hằng Ni, Cao Tiến Sĩ, Lê Trung Ngọc Phát, Từ Thảo Hiếu, Nguyễn Thị Kim Anh. (2/2014). Tư vấn thành lập Hợp tác xã và xây dựng phương án kinh doanh Hợp tác xã hành tím Vĩnh Châu. Dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Sóc Trăng, tài trợ bởi CIDA. Vai trò thành viên.
 •  Lê Thị Ngọc Tiền, Trần Thị Hằng Ni. “Phân tích kênh thị trường của thịt chuột Việt Nam và Campuchia”. (8/2014). Dự án “Các hoạt động hỗ trợ thay đổi hành vi cộng đồng để ngăn chặn dịch cúm của tổ chức FHI 360 Việt Nam & PREVENT. Vai trò điều tra viên.
 •  Lê Phương Dung, Lê Thị Thiên Hương, Lê Thị Ngọc Tiền, Trần Thị Tuyết Nhi, Nguyễn Thị Diễm Hằng, Nguyễn Thị Tiểu Loan. Khảo sát cuối kỳ, dự án thành lập đường dây nóng phòng chống buôn bán người tại Việt Nam, Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). (11/2015). Vai trò điều tra viên.
 •  Luận văn thạc sĩ “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quyết định thuê ngoài dịch vụ logistics của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại Đồng bằng sông Cửu Long”. (2017). Đại học Cần Thơ, Việt Nam.
 •  Lê Thị Ngọc Tiền, Nguyễn Thị Tiểu Loan. Thuê ngoài dịch vụ logistics của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại ĐBSCL. Tạp chí Công Thương. Số 8, trang 8-14.
 •  Lê Thị Ngọc Tiền, Cao Tiến Sĩ. (2019). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng chi tiêu cho giáo dục của các hộ gia đình tại tỉnh An Giang. Tạp chí Công Thương. Số 7, trang 77-82.
 •  Nguyễn Thị Tiểu Loan, Lê Thị Ngọc Tiền. (2019). Phân tích hành vi phàn nàn của khách hàng tại các cửa hàng bán lẻ điện thoại di động tại tỉnh An Giang. Tạp chí Công Thương. Số 7, trang 155-161.
 •  Lê Thị Ngọc Tiền, Cao Tiến Sĩ, Nguyễn Kim Thảo. (2020). Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định làm thêm của sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học An Giang. Tạp chí Dạy và học ngày nay. Số 2, trang: 77-80
 •  Lê Thị Ngọc Tiền, Tô Hoài Nhân. (2020). Nghiên cứu sự hài lòng của người tiêu dùng đối với nhà hàng Jollibee tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tạp chí Công Thương. Số 6, trang 244-250.
 •  Lê Thị Ngọc Tiền, Trần Thị Tuyết Nhi, Hồ Bạch Nhật, Nguyễn Thị Diễm Hằng. (2020). Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn du lịch nông nghiệp của du khách: Trường hợp điểm đến Mỹ Hòa Hưng, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Kỷ yếu hội thảo "Tiềm năng và thực trạng khai thác du lịch nông nghiệp ở ĐBSCL" của Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc Gia TP.HCM. Trang 193-209.
 •  Hồ Bạch Nhật, Trần Thị Tuyết Nhi, Lê Thị Ngọc Tiền, Nguyễn Thị Diễm Hằng. (2020). Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến Mỹ Hòa Hưng của khách du lịch. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, Số 30, trang 104-116.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: ltntien@agu.edu.vn, DĐ: +84 918 000 634