Nguyễn Thị Diễm Hằng

Quá trình đào tạo:

Cử nhân, Kinh tế Đối ngoại, Đại học An Giang, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:

Quản trị kinh doanh.

Các môn giảng dạy:

Kỹ năng truyền thông,

Quuản trị hành chính văn phòng.

Bảo hiểm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: ntdhang@agu.edu.vn, DĐ: +84 982 898 297