Thông báo HTGDTX

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp Hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học), đợt nộp hồ sơ vào ngày 15/8/2018.

Hạn chót, phản hồi ý kiến, ngày 11/9/2018.

File attachments: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon TN VLVH THANG 9 - 2018 khoa cu.pdf76.16 KB