Thông báo HTGDTX

Điểm Thực tập tốt nghiệp lần 2, Hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học), học kì 1, năm học 2018 - 2019

File attachments: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon Diem TTTN lan 20001.pdf383.63 KB