Kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp và thực hiện khóa luận tốt nghiệp, Ngành Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, DH16 và CD41, Học kỳ II, Năm học 2018 - 2019

Chi tiết file đính kèm

File attachments: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon SO 37 - DHAG-KTQTKD (2).pdf1.84 MB