Kết quả xét tốt nghiệp tạm thời đợt 1 (Tháng 3/2019)

Sinh viên phản hồi nếu có sai sót, hạn chót (17h ngày 06/3/2019 Mã Ngọc Linh email: mnlinh@agu.edu.vn)

File attachments: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon KTN_T3_2019.pdf227 KB
PDF icon TN_T3_2019.pdf170.35 KB