Kế hoạch tổ chức Thực tập tốt nghiệp và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp DH 17 - Học kỳ II Năm học 2019 - 2020

Ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế Quốc tế, Tài chính Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp

File attachments: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon SO 78 DHAG- KTQTKD.pdf199.9 KB
PDF icon SO 79 DHAG- KTQTKD.pdf199.01 KB