Kế hoạch Tổ chức thực tập tốt nghiệp và thực hiện khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế, DH18 Học kỳ II năm học 2020 - 2021

Chi tiết file đính kèm

File attachments: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon KH THUV HIEN TTTN-KLTN QUAN TRI- DH18.pdf196.5 KB