Trường Đại học An Giang triển khai công tác lấy ý kiến Tân sinh viên

Trường Đại học An Giang triển khai công tác lấy ý kiến Tân sinh viên với nội dung sau:
- Quý Thầy Cô gửi phiếu khảo sát online (bên dưới) đến Tân sinh viên để thực hiện khảo sát: