Thông báo về việc nhận thẻ BHYT và hoàn trả lại tiền BHYT thuộc diện miễn giảm cho sinh viên.

Chi tiết file đính kèm

File attachments: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon TB cap the BHYT NH 2020 - 2021.pdf342.36 KB
PDF icon TB tra tien BHYT NH 2020 - 2021.pdf432.28 KB