Danh sách sinh viên tốt nghiệp và không tốt nghiệp lớp 43KT và 43QT

Chi tiết file đính kèm.

Nếu có sai sót liên hệ Thầy Thạnh Phòng Khảo thí. Chậm nhất ngày 23/3/2021

File attachments: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon KTN_D1_T3-21 (1).pdf193.5 KB
PDF icon TN_D1_T3-21.pdf168.67 KB