Thông báo

THÔNG BÁO

(V/v kiểm tra thông tin đăng ký HLTL trong hè 2009)

HTML clipboard

Đề nghị tất cả SV có đăng ký HLTL kiểm tra lại thông tin đã đăng ký, đặc biệt
những SV
có đăng ký HLTL môn nào đã biết điểm thi của học kỳ 2 và đủ điểm
qua vui lòng mail báo lại cho Cô Thảo để cập nhật xóa tên khỏi danh sách.

HTML clipboard
Hạn chót chỉnh sửa thông tin: 23/05/2009
 
Mọi thắc mắc khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

DS HLTL vét 2008 - 2009