Bộ môn KTTH

                       Tổ Chức Nhân Sự Bộ Môn Kinh Tế Tổng Hợp

 

Trưởng Khoa

Ông NGUYỄN HỮU TRÍ
Học vị: Tiến
Điện thoại di động:  0918 028 192
Email: nhtri@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết
   

Phó Bộ Môn

Ông DƯƠNG PHÚ ĐIỀN
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0918 405 651
Email: dpdien@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết

 

PHÙNG NGỌC TRIỀU
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0919 335 344
Email: pntrieu@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết

Ông NGUYỄN MINH CHÂU
Học vị: Thạc
Điện thoại di động: 0989.625 554
Email: nmchau@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  

 


LÊ THỊ KIM CHI
Học vị: Thạc
Điện thoại di động: 0965 408 738
Email: ltkchi@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  

 

LÊ THỊ THIÊN HƯƠNG
Học vị: Thạc
Điện thoại di động: 0918 594 554
Email: ltthuong@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết  

 

  

NGUYỄN LAN DUYÊN
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0919 754 547
Email: nlduyen@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết
   
   Ông CAO TIẾN SĨ
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động:  01277 287 243
Email: ctsi@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết
   
   BÙI THỊ MỸ HẠNH
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0976 508 684
Email: btmhanh@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết
  PHAN LÊ NA
Học vị: Thạc sĩ
Điện thoại di động: 0988 187 189
Email: plna@agu.edu.vn
  Thông tin chi tiết