Thông báo

Mời sinh viên quan tâm đến dự buổi sinh hoạt chủ đề " Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ và chính sách hướng đông của Ấn Độ"(chi tiết file đính kèm)