Kế hoạch

Tố chức hội trại truyền thống kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường (30/12/1999 - 30/12/2009) (chi tiết file đính kèm)