Giới thiệu Khoa Kinh tế - QTKD

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA KINH TẾ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

 Faculty of Economics Business Administration

                                     Số 18 Ung Văn Khiêm,Phường, Đông Xuyên, TP Long Xuyên,Tỉnh An Giang

                       Tel: +84 296 6256565, Fax: +84 296 3842560, Website:  www.feba.agu.edu.vn

Giới thiệu:

Khoa Kinh tế - QTKD được thành lập theo QĐ số 366/QĐ–UB–TC của chủ tịch  UBND Tỉnh An Giang, Ngày 2/3/2000 

Cơ cấu tổ chức:

 


                                                                      Xem chi tiết

Các ngành đào tạo

Khoa Kinh tế - QTKD đang phụ trách 05 ngành đào tạo: [1] Marketing , [2] Kế toán, [3] Tài chính – Ngân hàng, [4] Quản trị Kinh doanh [5] Kinh tế Quốc tế [6] Tài chính - Doanh nghiệp. Tổng số sinh viên chính quy 2021, và sinh viên hình thức giáo dục thường xuyên 48.

Đội ngũ giảng viên

Tổng số CB – GV  52, trong đó Tiến sĩ 3, Thạc sỹ 48 (trong đó NCS: 15), Cử nhân 3. Đội ngũ giảng viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Cơ sở vật chất

Hệ thống phòng hiện đại, trang bị LCD, Tivi phòng máy tính, khu thí nghiệm. Song song đó thư viện, khu kiến túc xá khu TDTT phục vụ nhu cầu thiết yếu của sinh viên.

Nghiên cứu khoa học

Khoa kinh tế - QTKD thường xuyên hợp tác nghiên cứu  với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước nhằm chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật,  thực hiện tốt nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực kinh tế góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cùng tham gia thực hiện tốt các hoạt động khác của nhà trường và xã hội.