ThS. Lê Thị Thiên Hương

 

  Quá trình đào tạo:

Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Đại học Cần Thơ

Cử nhân Kinh tế nông nghiệp, Đại học Cần Thơ

 Lĩnh vực nghiên cứu:

        Kinh tế nông nghiệp

 Các môn giảng dạy:

 Kinh tế vi mô

 Kinh tế học

 Kinh tế lượng

 Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu:

 

2019 - 2021

 

 2016

 

 

  2013-2014

 

 2012

 

  2012

  Ảnh hưởng của môi trường nhà trường đến sự thỏa mãn nghề của giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Khoa học Công nghệ TP. HCM chủ trì.

 

 Đề án xác lập khung chính sách tiếp cận, thiết lập và xâm nhập thị trường cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế của Doanh nghiệp và người dân An Giang vào hệ thống phân phối trong và ngoài nước đến năm 2020. Sở Công thương An Giang chủ trì.

 

 

Dự án đánh giá sinh kế và đề xuất mô hình kinh tế thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu ở Huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên tỉnh An Giang do Hội chử thập đỏ Úc Đức tài trợ

 

Đánh giá tác động của các dự án được tài trợ bởi chương trình hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam (GCF) đối với chuỗi giá trị xuất khẩu gạo và ca cao.

 

Hiệu quả kinh tế của mô hình trồng đậu nành rau và bắp non ở Chợ Mới-An Giang

 

2011-2013

Tham gia đề tài nghiên cứu “Truyền thông về rủi ro biến đổi khí hậu liên quan đến nước để nâng cao khả năng thích ứng ở khu vực sông Mekong.

 

2010

Tham gia trong đánh giá cuối kỳ  dự án “ Truyền thông thay đổi hành vi rửa tay với xà phòng mở rộng” tại Tiền Giang

Vai trò: Điều tra viên

2009

Tham gia khảo sát “Hiện trạng phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị buôn bán qua đang đường biên giới ở An Giang giai đoạn 2006 - 2008” do Dự án Liên minh các tổ chức LHQ về phòng chống buôn bán người (UNIAP) tài trợ.

 

2007

Luận văn tốt nghiệp ” Tính kinh tế theo qui mô của trang trại Tỉnh An Giang”

2006

Tham gia đề tài nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả kinh tế chương trình ba giảm ba tăng” 

2003

Tham gia Dự án “ Nguồn nhân lực cho Đồng bằng sông Cửu Long” trong nghiên cứu của Ausaid về giải pháp xóa đói giảm nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long. Địa bàn tham gia: Tỉnh Long An, Tỉnh Bến Tre, Tỉnh Bạc Liêu

 

2002

Tham gia chương trình “Xóa đói giảm nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long” trong nghiên cứu của Ausaid. Địa bàn tham gia: Tỉnh Long An, Tiền Giang

 

2001

Tham gia đề tài nghiên cứu “Ngọt hóa bán đảo Cà Mau” 

 

2000

Tham gia đề tài nghiên cứu “Nhu cầu tiêu dùng cá ở Đồng Bằng Sông Cửu Long”

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Email: ltthuong@agu.edu.vn, DĐ: +84 918 594 554