ThS. Huỳnh Phú Thịnh

 

 
 
 

HUỲNH PHÚ THỊNH

Email: hpthinh@agu.edu.vn; hpthinh@mail.com

DĐ: 0903.634 000

Chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh

Quá trình đào tạo

 
 
 • 10/2002 - 4/2005 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại Học Kinh Tế TP. HCM.
 
 • 9/1997 - 9/2001 Cử nhân Quản trị kinh doanh Đại Học Cần Thơ

Các khoá bồi dưỡng

 
 
 • 5/2007 Đào tạo chuyên viên tư vấn kinh doanh, VCCI Viet Nam – GTZ – Inwent.
 
 • 3/2007 Using Compass tool in economic development, VCCI Viet Nam – GTZ – Inwent.
 
 • 1/2007 Tập huấn giảng viên nâng cao chương trình SIYB, VCCI Cần Thơ.
 
 • 12/2006 Brand building, VCCI Viet Nam – GTZ – Inwent.
 
 • 11/2006 International market research, VCCI Viet Nam – GTZ – Inwent.
 
 • 5/2006 Tập huấn giảng viên chương trình SIYB (Khởi sự doanh nghiệp & Tăng cường khả năng), VCCI Cần Thơ.
 
 • 9/2005 Nâng cao khả năng kinh doanh, ĐH An Giang- The Israeli Centrer for International Cooperation- Masahv.
 
 • 3/2003 Kiểm soát nội bộ và kiểm toán báo cáo tài chính, Đại học Cần Thơ- Đại học Groningen.
 
 • 12/2002 Phân tích, hoạch định tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, Đại học Cần Thơ- Đại học Groningen (Hà Lan).
 
 • 7/2002 Hội nhập và chuyển đổi kinh tế Việt Nam, Đại học An Giang- Institute of Economics & Institutional Development.
Giảng dạy  
 
 • Chiến lược kinh doanh (Business strategy)
 
 • Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh (Research method in business studies)
 
 • Quản trị marketing (Marketing management)
 
 • Nghiên cứu marketing (Marketing research)
 
 • Kỹ năng truyền thông (Communication skills)

Công trình nghiên cứu

 
 
 • 9/2007: Xây dựng thương hiệu cho Nếp Phú Tân (dự án Bắc Vàm Nao).
 
 • 4/2005: Xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2010 cho công ty Agifish.
 
 • 7/2001: Xây dựng các công cụ thống kê để quản trị chất lượng tại công ty TNHH Hào Tân.