ThS Lê Phương Dung

 

Quá trình đào tạo

 

 

Tốt nghiệp Chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Thương Mại Quốc tế, Ấn độ

Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế học ,  Ateneo de Manila University, Philippines       

Cử nhân ngành Anh Văn (Trường Đại học Khoa học xã hội nhân vân – TP.Hồ Chí Minh)

 

Cử nhân ngành Kinh tế Ngoại thương (Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 – Thành Phố Hồ chí minh)

Các khoá bồi dưỡng

 

 

·          11/2003. Khóa "Lý luận và phương pháp giảng dạy đại học" do khoa Sư phạm Đại học quốc gia Hà nội tổ chức.

 

·          11/2003. Khóa " Giáo dục học đại học” do khoa Sư phạm Đại học quốc gia Hà nội tổ chức.

 

·          10/2002. Lớp tập huấn dành cho giảng viên của chương trình khởi sự doanh nghiệp do VCCI- SIDA- ILO tổ chức.

 

·          3/2003. Khóa tập huấn kỹ năng giảng dạy nâng cao ( SIYB) do VCCI-SIDA-ILO tổ chức.

 

·          4/2003. Lớp hòan thiện kỹ năng kinh doanh (SIYB) do VCCI-SIDA-ILO tổ chức.

 

·          6/2004. Khóa “Phương pháp điều tra xã hội học” do Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức.

 

·          8/2005 Lớp tập huấn “kỹ năng đánh giá trình độ công nghệ trong ngành xay xát nông thủy sản” do Viện kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức.

   Các môn giảng dạy

 

·         Quản trị ngoại thương, Nghiệp vụ Ngoại Thương, Nghiệp vụ Kinh doanh Quốc tế, Quản trị chuỗi cung ứng

 

·         Tiếng anh chuyên ngành kinh tế, Kinh tế quốc tế và quản trị kinh doanh

·         Đàm phán kinh doanh quốc tế, Quan hệ công chúng và Kỹ năng truyền thông

 

·         Tổ chức –quản lý dịch vụ trong Hợp tác xã, Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh trong Hợp tác xã, Kỹ năng bán hàng dành cho Lớp Hợp tác xã

 Công trình nghiên cứu

 

Tên đề tài

Mức độ

tham gia

Cấp

Năm nghiệm thu

Nghiên cứu các kinh nghiệm kinh doanh thành công và thất bại của hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tại Việt Nam

Thành viên tham gia

Dự án nước ngoài

11/2015-4/2016

Nghiên cứu hành vi của những người tham gia mua bán, kinh doanh chuột tại An Giang

Thành viên tham gia

Dư án nước ngoài

7/2015-3/2016

Khảo sát triển khai chương trình sử dụng đường dây nóng phòng chống buôn bán người tại An giang

Đánh giá viên/ nhóm trưởng 

Nước ngoài

11/2015

Hỗ trợ thành lập HTX Hành tím – Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Thành viên tham gia

Tỉnh/ dự án tài trợ

2-7/2014

Phân tích định lượng về phòng chống buôn bán người, trường hợp tỉnh AG

Thành viên tham gia

Dự án nước ngoài

2012-2013

Xác định các nhân tố tác động đến đường cung xuất khẩu cá fillet ở Đồng bằng sông cửu long

Chủ nhiệm đề tài

Đề tài thạc sĩ

2007-2009

Phát triển kinh tế biên giới (Việt Nam-Campuchia)

Cộng tác viên

Tỉnh/ trường Waseda

2008-2010

Khảo sát nhu cầu tiêu dùng gạo, nếp để xây dựng thương hiệu nếp An Giang

Thành viên tham gia

Khoa

2006

Xác định cơ hội kinh doanh cho phụ nữ (bị buôn bán), địa bàn AG

Thành viên tham gia

Dự án nước ngoài

2005

Nghiên cứu hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân An giang

Báo cáo viên/thành viên tham gia

Tỉnh/ dự án

2005

Dự án phát triển HTX trên toàn tỉnh AG

Thành viên tham gia

Tỉnh

2002-2006

Xác định nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đói của ĐBSCL

Thành viên tham gia

Dư án nước ngoài

2003

Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của Chương trình ngọt hóa bán đảo Cà Mau

Thành viên tham gia

Dư án nước ngoài

2002-2003

 

  • Các công trình khoa học đã công bố

 

·         Hợp đồng bao tiêu sản phẩm- bài học từ thái lan

·         Chủ biên

·         Tạp chí khoa học  trường Đại học An Giang

2005

·         Xác định các nhân tố tác động đến đường cung xuất khẩu cá fillet ở Đồng bằng sông cửu long

·         Chủ biên

Ateneo de Manila University

2009

Tác động của Xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng Kinh tế ở Việt Nam

·         Đồng tác giả

·         Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương

2019

·         Khởi nghiệp thanh niên Tây nguyên thời đại 4.0

·         Đồng tác giả

·         Hội thảo quốc gia Phát triển Kinh tế -xã hội vùng Tây nguyên lần 3

2019

·         Impact of trade facilitation on Trade Performance in case of Vietnam, Kenya and Germany

·         Đồng tác giả

·         Tạp chí Kinh tế đối ngoại

2019

·         Overview Trade facilitation among
Vietnam, Kenya and Germany in a
period of 2009-2018

·         Tác giả chính

·         Tạp chí
Review Finance

·          

2020

·         Nâng cao Chất lượng Giảng dạy

·         chuyên ngành bằng tiếng Anh cho

·         sinh viên khối ngành Kinh tế, Đại học

·         An Giang

·          

·         Tác giả chính

·         Tạp chí: Tạp chí Dạy và

·         Học ngày nay

2020