ThS. Lê Phương Dung

 

     
 
 
  LÊ PHƯƠNG DUNG

Email: pdung@agu.edu.vn

DĐ: 0918 094 093

Chuyên ngành:  Kinh tế đối ngoại

Quá trình đào tạo

 
 
 • 2002: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Anh Văn (Trường Đại học Khoa học xã hội nhân vân – TP.Hồ Chí Minh)
 
 • 2000: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Ngoại thương (Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 – Thành Phố Hồ chí minh)

Các khoá bồi dưỡng

 
 
 • 11/2003. Khóa "Lý luận và phương pháp giảng dạy đại học" do khoa Sư phạm Đại học quốc gia Hà nội tổ chức.
 
 • 11/2003. Khóa " Giáo dục học đại học” do khoa Sư phạm Đại học quốc gia Hà nội tổ chức.
 
 • 10/2002. Lớp tập huấn dành cho giảng viên của chương trình khởi sự doanh nghiệp do VCCI- SIDA- ILO tổ chức.
 
 • 3/2003. Khóa tập huấn kỹ năng giảng dạy nâng cao ( SIYB) do VCCI-SIDA-ILO tổ chức.
 
 • 4/2003. Lớp hòan thiện kỹ năng kinh doanh (SIYB) do VCCI-SIDA-ILO tổ chức.
 
 • 6/2004. Khóa “Phương pháp điều tra xã hội học” do Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức.
 
 • Lớp tập huấn “kỹ năng đánh giá trình độ công nghệ trong ngành xay xát nông thủy sản” do Viện kinh tế TP Hồ Chí Minh tổ chức.
 
 • 8/2004. Tham dự hội thảo về “Hợp đồng Bao tiêu sản phẩm” ở Thái lan.
 
 • Tham dự bàn tròn doanh nghiệp về “áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp” tại An giang
 
 • Tham dự hội thảo về “phát triển hệ thống siêu thị “tại TP.Hồ Chí Minh
 
 • Tham dự đòan làm việc xúc tiến thương mại vào Đồng Bằng Sông Cửu Long do VCCI Cần Thơ tổ chức.
Giảng dạy  
 
 • Quản trị ngoại thương.
 
 • Tiếng anh chuyên ngành kinh tế.
 
 • Tổ chức –quản lý dịch vụ trong Hợp tác xã.
 
 • Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh trong Hợp tác xã.
 
 • Kỹ năng bán hàng .

Công trình nghiên cứu

 
 
 • Tham gia các dự án về “ Xác định nhu cầu tiêu dùng thủy sản “ – ICLARM, dự án nguồn nhân lực – Ausaid tài trợ, dự án “ tìm hiểu cơ hội kinh doanh cho nông dân trong vùng đê bao” – Bắc Vàm Nao, Nghiên cứu về việc thực hiện “Hợp đồng bao tiêu sản phẩm nông nghiệp” do ADB tài trợ …….