Thạc sĩ Lưu Thị Thái Tâm

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Tp. HCM.

Cử nhân kinh tế, ngành Ngoại thương, Đại học Cần Thơ.

Lĩnh vực nghiên cứu:

Quản trị kinh doanh và marketing.

Các môn giảng dạy:

Quản trị học, Quản trị doanh nghiệp.

Chiến lược kinh doanh.

Tâm lý quản lý & nghệ thuật lãnh đạo.

Bài báo xuất bản / Công trình nghiên cứu:

Lưu Thị Thái Tâm và Hồ Bạch Nhật (2017). Đánh giá sự hài lòng của người dân về chất lượng phục hành chính công tai các UBND phường TPLX An Giang. Tạp chí khoa học Đại học An Giang

Lưu Thị Thái Tâm và Hồ Bạch Nhật (2017). Đánh giá sự hài lòng của người dân về chất lượng phục hành chính công tai các UBND phường TPLX An Giang. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Lưu Thị Thái Tâm và Huỳnh Đình Lệ Thu (2016). Ảnh hưởng của các yếu tố thù lao đến sự hài lòng trong công việc và lòng trung thành của nhân viên ngân hàng: Nghiên cứu tại các ngân hàng  tại Tỉnh An Giang và Kiên Giang. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Lưu Thị Thái Tâm, Châu Sô ryaly và Chau Khon (2017). Các yếu tố tác động đến quyết định chọn trường đại học của học sinh lớp 12 tại Tp Long Xuyên, An Giang. Tạp chí khoa học Đại học An Giang. Số 13(1) năm 2017, p.88-100

Dự án an sinh xã hội bền vững cho vùng đệm Vườn quốc gia Tràm Chim huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2014-2020 (Hợp phần 3) (2014). Dự án cấp tỉnh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Email: ltttam@agu.edu.vn,  DĐ: +84 918 667 606