TS. Nguyễn Thị Minh Hải

 

   

NGUYỄN THỊ MINH HẢI

Email: ntmhai@agu.edu.vn

DĐ: 01227808877

Chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh

 
 
 
       

Quá trình đào tạo

 
 
  • 1997 - 2001 Tốt nghiệp Đại học ngành Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Cần Thơ.

Các khoá bồi dưỡng

 
 
  • Tham gia khoá bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy cho các lớp Khởi sự doanh nghiệp của SIYB tổ chức.
 
  • Tham gia khoá bồi dưỡng giảng viên giảng dạy cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 
  • Tham gia workshop Nâng cao khả năng kinh doanh nông nghiệp.

Giảng dạy

 
 
  • Marketing căn bản
 
  • Nghiên cứu Marketing

Công trình nghiên cứu

 
 
  • Bình chọn thương hiệu Bạn nhà nông năm 2005, 2006, 2007.
 
  • Thành viên nhóm khảo sát thị trường Gạo chất lượng cao để xây dựng thương hiệu gạo An Giang.
 
  • Khảo sát chuỗi giá trị của nấm rơm.
 
  • Khảo sát tình hình canh tác Bắp và đánh giá chuỗi giá trị của Bắp.