Trần Thị Kim Khôi

Quá trình đào tạo:

       Đại học chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp - ĐH Thuỷ Sản Nha Trang.

Lĩnh vực nghiên cứu:

       Kế toán

Các môn giảng dạy:

       Kế toán đại cương

       Kế toán tài chính

       Kế toán chi phí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Email: ttkkhoi@agu.edu.vn , DĐ: +84 983 830 006