Sự kiện

Kế hoạch tổ chức báo cáo Quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học và chuỗi chuyên đề nghiên cứu trong kinh doanh

Địa điểm phòng họp 222, Khối Văn phòng khoa, Khu trung tâm ĐHAG.
Thời lượng: 90 phút/chuyên đề.
Thành phần tham dự: Giảng viên, Giảng viên thỉnh giảng và sinh viên.
Chi tiết file đính kèm.

Kế hoạch

Tổ chức Hội thảo"Tổng kết 15 năm hoạt động và định hướng phát triển của Khoa Kinh tế - QTKD trong thời gian tới"

Thông báo

Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Sự giao thoa giữa nhãn hiệu và thương hiệu"

Mục lục chương trình hội thảo ngày 30/10/2015

Trang