Lập kế hoạch giảng dạy, phân công giảng dạy và đăng ký tham gia lớp học trực tuyến HKII năm học 2019 - 2020, đối với các lớp hình thức giáo dục chính quy

"Sinh viên khóa cũ có thắc mắc liên hệ gấp với cô Thùy về việc học trực tuyến. Hạn chót: ngày 07/4/2020 (không phản hồi được xem như là đồng ý học trực tuyến)".

Chi tiết file dính kèm

Hội thi Sinh viên ứng dụng Thống kê và Kinh tế lượng trong phân tích Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh lần thứ 4 - năm 2020" của Trường ĐH Kinh tế - Luật Tp.HCM

Chi tiết file đính kèm

Trang