Kế hoạch Chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học An Giang (AGU) và Trường Đại học Assumption (AG) tại Thái Lan

Giảng viên và sinh viên đăng ký đóng phí tham dự liên hệ:

Thầy Dương Phú Điền 0918 405 651

Email: dpdien@agu.edu.vn

Chi tiết file đính kèm

Trang