Lịch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động hỗ trợ đào tạo của Trường Đại học An Giang hình thức giáo dục chính quy học kỳ II năm học 2020-2021

 Lịch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động  hỗ trợ đào tạo của Trường Đại học An Giang hình thức giáo dục chính quy học kỳ II năm học 2020-2021

Thông báo về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 và hình thức giáo dục chính quy tốt nghiệp năm 2020

Trang