Công tác Đảng

 

  • Chi bộ IX (Giảng viên)

      - TS. Nguyễn Hữu Trí (Bí thư chi bộ)

      - Ths. Nguyễn Đăng Khoa (P. Bí thư chi bộ)

      - CN. Châu Thị Ngọc Thùy (Chi ủy viên)

  • Chi bộ XXX (sinh viên)

      - Ths. Dương Phú Điền (Bí thư chi bộ)

      - Đặng Thị Hồng Gấm (ĐH14QT) (P. Bí thư chi bộ)

  • Chi bộ XXVII (sinh viên)

      - CN. Lê Thị Mỹ Vân ( (Bí thư chi bộ)

      - Ths. Tô Thị Thư Nhàn (P. Bí thư chi bộ)

  • Chi bộ XXVIII (sinh viên)

      - Ths. Phùng Thị Thu Hương (Bí thư chi bộ)

      - Nguyễn Văn Trung (ĐH13KT) (P. Bí thư chi bộ)

  • Chi bộ XXIX (sinh viên)

     - Ths. Nguyễn Thị Thanh Thủy (Bí thư chi bộ)

     - Ths. Nguyễn Thị Diễm Hằng (P. Bí thư chi bộ)