Công đoàn

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Đăng Khoa
Chủ tịch  
2 Châu Thị Ngọc Thùy Phó chủ tịch  
3 Lê Thị Mỹ Vân
Ủy viên  
4 Cao Tiến Sĩ
Ủy viên
 
5 Nguyễn Thị Kim Anh
Ủy viên