Văn bản mẫu HTGD thường Xuyên

 

Stt

Tiêu đề

Tải về

1

Danh sách đăng ký TTTN và KLTN

download
2

Mẫu đánh giá thực tập tốt nghiệp

download
3

Mẫu đơn xin học chương trình thứ hai

download
4

Mẫu giới thiệu sinh viên thực tập

download
5

Mẫu đơn xin đổi GVHD (thực tập tốt ngiệp/khóa luận tốt nghiệp)

download
6

Phiếu đăng ký học phần

download
7

Phiếu đề nghị rút bớt học phần đã đăng ký

download
8

Mẫu kế hoạch học tập toàn khóa (dành cho SV đăng ký học chương trình 2)

download
9

Mẫu đề nghị tạm hoãn thực tập

download
10

Mẫu xác nhận tiếp nhận SV thực tập

download
11

Đơn xác nhận là SV của trường

download
12

Giấy xác nhận hoàn tất chương trình học

download
13

Đơn đăng ký học, thi cải thiện điểm

download
14

Phiếu đề nghị đổi tên đề tài

download
15

Đơn xin phúc khảo bài thi

download
16

Đơn xin miễn giảm học phần

download
17

Danh sách sinh viên đăng ký học phần thay thế

download
18

Đơn xin thi lại lần 2

download
20

Đơn xin công nhận điểm M - Môn Tin học

download
21

Đơn xin công nhận điểm M - Môn Tiếng Anh

download
22

Đơn xin chuyển hệ đào tạo

download
23

Đơn xin nhập học trở lại sau khi bảo lưu kết quả học tập hệ VLVH

download
24

Đơn xin ngưng học, bảo lưu kết quả học tập

download
 25

 Đơn đăng ký học phần học lại, học cải thiện

 download
 26  Danh sách sinh viên đăng ký làm thẻ qua phà
 download
 27  Quy định về mở lớp học phần - Đơn xin mở lớp kèm theo  download